Feeds:
Posts
Comments

פורים4ce3c5a6-2bfd-430b-a034-a7af54394071

High Holidays 5777

ימים נוראים תשע”ז – High Holidays 5777

די שטיבל איז אפען פארן ברייטן ציבור במשך די ימים נוראים

כתיבה וחתימה טובה

The Shtiebel has free open seats to all Jews.
Come join us, come sing with us.

5777

ימים נוראים תשע”ו – High Holidays 5776

די שטיבל איז אפען פארן ברייטן ציבור במשך די ימים נוראים

כתיבה וחתימה טובה

The Shtiebel is OPEN to all Jews regardless of affiliation and/or background who would like to come join us for davening

No solicitation, free seating, lots of singing

ShtiebelZmanim5776

ימים נוראים תשע”ה – High Holidays 5775

די שטיבל איז אפען פארן ברייטן ציבור במשך די ימים נוראים

כתיבה וחתימה טובה

The Shtiebel is OPEN to all Jews regardless of affiliation and/or background who would like to come join us for davening

No solicitation, free seating, lots of singing

 

Zmanim-RoshHashana5775

הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכונניך..!

בס”ד

א גוטן טייערע חבירים וידידים..!

אט אט שטייען מיר פאר דעם גרויסן יו”ט, פאר דעם געוואלדיגן געהויבענעם זמן ווען מיר גייען צוטרעטן צום יום הדין הגדול והנורא ראש השנה תשע”ד, וואס מיינט דאס ראש השנה? וואס הייסט ווער ווייסט דען נישט, מען דאווענט לאנג, מען וואונטשט לשנה טובה – א גוט געבענטשט יאר, די נשים צדקניות גרייטן שוין צו די אלע גוטע סימנים און רמזים, די זיסע מייערן און פיל נאך, עפל אין האניג, דאס קאפ פונעם פיש וכו’, ווי ס’איז דער מנהג ישראל קדושים! זעלבסט פארשטענדליך אז די קאפ ווירבלט מיט כל מיני געדאנקן, פון איין זייט זענען מיר צוגעוואוינט צו האבן די טעג א געוויסע מאס אנגעצויגענקייט, עפעס אזא דיקער אטמאספער פון פחד, אוודאי גלייכט קיינער נישט צו פילן אונטערדריקט, אבער ס’איז דאך די ימים נוראים, מ’איז פול מיט פארכט, מיר זוכן זכיות מיר ווילן טוען וואס איז ריכטיג, זוכה זיין אז דער נעקסטע יאר זאל זיין א גוטער און א געלונגענע, אבער פון דער אנדערע זייט איז פארהאן אזא מין געדאנק וואס האפט אז מיר זאלן שוין האלטן דערנאך ס’זאל שוין פארביי גיין …אפען גערעדט טיף אין הארצן שפירן מיר א געפיל פון: מען דארף פועלן א גוט יאר מיט אלע ברכות און ווייטער געגאנגען, איך וויל שוין האלטן פרשת לך לך און ס’איז ‘צוריק צו נארמאל’ אדורך מיט די פרעשור און אנגעצויגענקייט… מיר דארפן זיין אמת’דיג און מאכן דעם חשבון ווי אזוי גרייטן מיר זיך צו און ווי אזוי ווארטן מיר אפ די גרויסע טעג הבאים עלינו לטובה?

אז מיר וועלן קוקן מיט אַן אמת וועלן מיר באמערקן אז דער צומישטע צוגאנג צום יו”ט קומט ווייל עס פעלט אונז די שליסל, עס פעלט אונז די אויגן צו זעהן די ליכטיגקייט, דאס הארץ צו שפירן די שטארקע נאנטשאפט פון די געוואלדיגע טעג, אויף וואס חז”ל זאגן אונז דאך: דרשו ה’ בהמצאו קראו בהיותו קרוב, זוכטס השי”ת ווען ער איז צום געפינען רופטס ווען ער איז נאנט, אדרבה אז מיר קוקן אריין אין נביא זעהן מיר גאר פארקערט אז במשך דעם גרויסן יו”ט ראש השנה זענען מיר מחיוב אנצופילן דאס הארץ מיט שמחה, ווי נחמיה זאגט פאר די אידישע קינדער: וַיֹּאמֶר לָהֶם לְכוּ אִכְלוּ מַשְׁמַנִּים וּשְׁתוּ מַמְתַּקִּים וְשִׁלְחוּ מָנוֹת לְאֵין נָכוֹן לוֹ כִּי קָדוֹשׁ הַיּוֹם לַאֲדֹנֵינוּ וְאַל תֵּעָצֵבוּ כִּי חֶדְוַת ה’ הִיא מָעֻזְּכֶם, וְהַלְוִיִּם מַחְשִׁים לְכָל הָעָם לֵאמֹר הַסּוּ כִּי הַיּוֹם קָדֹשׁ וְאַל תֵּעָצֵבוּ, כָל הָעָם לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת וּלְשַׁלַּח מָנוֹת וְלַעֲשׂוֹת שִׂמְחָה גְדוֹלָה כִּי הֵבִינוּ בַּדְּבָרִים אֲשֶׁר הוֹדִיעוּ לָהֶם, ראש השנה איז נישט קיין צייט פון זיין ח”ו צובראכן, צוקלאפט, נערוועז אדער דעפרעסט וכדומה נאר פונקט פארקערט עסן זיסע עסנווארג און זיך פרייען מיט א געוואלדיגע גרויסע שמחה, ווייל עס איז א הייליגע טאג היינט פאר אונזער האר-השי”ת ווייל די פרייד פון השי”ת איז אונזער שטארקייט…

טייערע ברידער! לאמיר זיך אויפמאכן דאס הארץ און אנהייבן אביסל זעהן און פארשטיין דעם גרויסן יום טוב ראש השנה, פארוואס טאקע זאלן מיר זיין בשמחה אין א יום הדין??? לאמיר דערהערן וואס איז דאס די עבודת היום וואס די תורה זאגט מיר זאלן אריינלייגן אונזער “ראש” קאפ הארץ און מחשבה במשך דעם יו”ט ראש השנה וואס איז אונזער עיקר ארבעט פונעם טאג? דער ענטפער איז פארהאן אין איין ווארט “המלך”! קרוינען השי”ת, ווי חז”ל זענען מבאר: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות, כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה בשופר. השי”ת זאגט אונז: דערמאנט פאר מיר קעניגרייך כדי עטץ זאלטס מיר קרוינען אויף ענק וכו’, לאמיר אריין קוקן מיט א טיפערן בליק: א) וואס איז באמת די אפטייטש פון די ווארט “המלך”, און בכלל וואס איז דער ענין פון מלכיות – קעניגרייך, מיר רעדן דערפון כסדר אבער וואס איז איר ריכטיגע אפטייטש? ב) וואס האט השי”ת פון דעם אז מיר זאגן מלכיות? ג) פרעגט זיך די גרויסע פראגע וואס האט מלכיות מיט אונז, ווי אזוי טוט השי”ת מלכות אפעקטירן אונזער פערזענליכער לעבן?

חבר יקר! מאך דיר צו די אויגן פאַר נישט מער ווי זעכציג סעקונדעס, טראכט אריין און פרעג זיך די פראגע פארוואס???! פארוואס בין איך אראפגעקומען אויף די וועלט? ווער האט מיך אהערגעברענגט? וואס איז מיין ציעל און תכלית?? גאנץ שנעל שטעלט זיך ארויס א קלארע בילד …איך בין דא ווייל השי”ת דער באשעפער און פירער פון אלע וועלטן האט מיך אריינגעלייגט אין די וועלט, ווייל ער האט א ספעציעלע מיסיע אנגעגרייט פאר מיר, און נאר איך קען עס ערלעדיגן, יא ס’איז קלאר אז זייט בריאת העולם איז נאך נישט געווען א מענטש פונקט ווי איך _______________ (פיל דא אריין דיין נאמען) מיט די זעלבע נאמען, אויסזעהן, פלאץ, משפחה, חברים, ארבייט, נסיונות, שוועריקייטן, טאלאנטן וכו’ און אלע ארומיגע פרטים, דאס איז צוזאמען געשטעלט געווארן דורך אונזער באליבטע טאטע אבינו שבשמים מיט א פונקטליכע שליחות פאר מיר און דוקא אין יאר תשע”ג-ע”ד… איך בין אראפגעקומען מיט א ספעציעלע שליחות און תפקיד וואס איך האב צו ערלעדיגן, א פונקטליכע תיקון וואס איך דארף ברענגן פאר די וועלט, און קיין צווייטער קען עס בשום אופן נישט ערפילן אנשטאטס מיר, אפילו ווען יענער זאל זיין טויזענט און איינס מאל מער טויגליך, געלונגען, חשובער וכדומה, ס’איז איך און נאר איך וואס קען עס ערפילן.

לאמיר גיין א שטאפל ווייטער, השי”ת האט באשאפן די וועלט אזוי אז אלע תאוות, נסיונות און שטותים וואס טוט אונז פארדרייען דעם קאפ מח הארץ און געפיל, שלעפט אונז אוועק פון השי”ת און די נאטורליכע נאנטשאפט צו השי”ת מיט וואס איעדער מענטש איז געבוירן ווערט פארקרומט און שווערליך, ווי פארשטענדליך אויב כלל ישראל דאס הייליג פאלק האט די פראבלעמען, פארשטייט זיך אז להבדיל אלף אלפי הבדלות אין דער וועלט איז דאס אויף אסאך א גרעסערע פארנעם, דאס נארמאלקייט איז שווער צו טרעפן און דער חילול ה’ איז ליידער אויף א גרויסע פארנעם… האט אבער השי”ת אונזער געטרייע טאטע אוועקגעשטעלט אַן ארמיי פון ספעציעלע קרעפטן וואס זייער ארבייט איז צוריקצוברענגען די וועלט צום שכל און צום קלארקייט, דאס אידיש פאלק איז געווארן באשטימט מיט א שליחות צו פארשפרייטן די ליכטיגקייט איבער דער גארער וועלט, איעדע איד ווען ער ארבעט אויף זיין פערזענליכער נאנטקייט צום טאטען שבשמים, האט עס א פאזיטיווער עפעקט נישט נאר אויף זיך נאר אויף די גאנצע בריאה, אלעס ווערט נענטער טריט ביי טריט, און דאס איז די תכלית פון די גאנצע באשאפונג, אז אלע ברואים און מענטשן זאלן ווערן אנגעקניפט מיט א אייביגקייט צו השי”ת.

ווען מיר טראכטן אריין אין די פאר שורות ווערט ביים מענטש קלאר ווי טאג אז …מיין שליחות, תפקיד, שטעלע אדער פאסטן פארוואס השי”ת האט מיר דא אראפ געשיקט אויף די וועלט איז צו טוען אלעס וואס איך קען, נוצן אלע מיינע מעגליכקייטן, כוחות און טאלאנטן וואס השי”ת האט מיר געגעבן צו איך זע עס יא אדער נישט, איז פאר איין איינציגע סיבה, “אז איך זאל נענטער ווערן לאבינו שבשמים און דורך דעם פארשפרייטן א גרויסע ליכטיגקייט”, און ווען דאס איז ביי אונז קלאר וועט די וועלט גאר שנעל צוקומען צו איר פולסטן תיקון… און טאקע דאס איז די קעניגרייך פון וואס מיר רעדן אגאנץ יאר און איבערהויפט ראש השנה, והיה ה’ למלך על כל הארץ, אלעס ציעט ווי א מאגנעט צו דעם גרויסן טאג, ווען עס וועט זיין מלוך על כל הארץ בכבודך, די קעניגרייך פון השי”ת וועט זיין אויסגעגאסן און ארויסשיינען פון די גאנצע בריאה, די מענשטהייט וועט מער נישט זיין צומישט, נאר מיט א קלארקייט וועט אלעס זינגען און זאגן ה’ הוא האלוקים.

וועסט פויענט ניו יארק ארמיי באזע  –  ס’איז זעקס אזייגער צופרי און עס דערקענט זיך שוין קלאר אז היינט איז נישט קיין פשוטע דינסטאג, פון אלע זייטן קומען צו שטראמען הונדערטער סאלדאטן אנגעפאנצערט מיט אלע סארט עקוויפמענט און טרעקלעך, פון די לופטן הערט זיך מעכטיגע קולות פון אלע מיני סארט עראפלאנען און העליקאפטערס – היינט פאנגט זיך אָן די גרויסע יערליכע טרענירונג וואס וועט אנהאלטן פאר די קומעדיגע צוויי וואכן, אין דעם טרענירונג נעמען אנטייל פון די גרעסטע ביז די קלענסטע אפטיילונגען פון די מיליטער, ס’נעמט אריין אין זיך פשוטע סאלדאטן, קאמאנדאס, נעיווי סיעלס, עיר פארס און פיל נאך, די אפעראציע גערופן ‘מלחמה אויג’ וועט ווערן אנגעפירט דורך מעידזשאר גענעראל טאמעס סטריגער, ער וועט זיין אינעם אפעראציע ציממער און פירן דעם קאמף.

דער מעידזשאר גענעראל איז פארנומען ביז גאר, האפענדיג אז ער זאל מצליח זיין, ווען פלוצלינג באקומט ער אַן אלערט אז מען דארף אים ביים הויפט אריינגאנג צום באזע… ער מיט זיינע באגלייטער כאפן א טרעקל און פארן אהין, אנקומענדיג זעט ער ווי מען האלט אראפ א גאנצע גרופע פון יונגע חברה און מען לאזט זיי נישט אריין אינעם באזע… מ’לאזט אים נישט ווארטן נאר גלייך באקומט ער א ריפארט אז די חברה זענען סאלדאטן פון באסטאן וואס זענען געקומען זיין א טייל פון אין די טרענירונג, אבער זיי זענען געקומען מיט ציווילע קליידער זאגנדיג אז אין זייערע זעק האבן זיי דעם יוניפארם, וואס ווי פארשטענדליך איז דאס אקעגן די ארמיי סטאנדארטן…

דער גענעראל לאזט זיך נישט ווארטן נאר פרעגט שנעל די חברה פארוואס זענט עטץ נישט געקומען אנגעטוען מיטן יוניפארם ווי ס’איז די ארמיי סטאנדארט?? איינער פון די חברה נעמט זיך פארענטפערן מיט א נערוועזע שטימע: סיר, מיר האבן זיך זייער געשעמט צו פארן די גאנצע וועג פון אונזער באזע אין באסטאן ביז אהער מיטן יוניפארם ווער גייט דען א ארמיי יוניפארם? און נאך מער מיר זענען פון די נידריגסטע ראנג אינעם ארמיי רוב פון די וואס קומען דא זענען שוין קאמאנדאס, עיר פארס זיי קענען זיך אויפטוען, אבער אונז..?!

געמיינט האט ער אז זיינע ווארעמע ווערטער וועלן עפעס אויפטוען, דערווייל אבער ווערן די חברה שאקירט ווען דער גענעראל ווערט אויפגעברויזט ביז גאר, און געבט ארויס זיין ארדער אז אלע זאלן ווערן געהאלטן איינגעשפארט ביז זיין קומעדיגע החלטה און פון דער ארמיי זענען זיי גענצליך אפגעזאגט… די חברה זענען פארפרוירן געווארן זייער גאנצע חלום פון זיין א סאלדאט איז געגאנגען א גאנג פאר אזא קלייניקייט?!? נאכן זיך בעטן פאר עטליכע מינוט אז ער זאל זיי כאטש מסביר זיין וואס איז אזוי געפערליך אז איינער קומט נישט אנגעטוען מיט מונדיר צום באזע?! פיין זאגט ער מיט א שטייפע שטימע, איך וועל אייך זאגן: די חטא איז בכלל נישט דאס נישט אנטוען דעם יוניפארם, דער פראבלעם איז וואס ליגט אונטער דעם, פארוואס טאקע טראגט ער עס נישט? פארוואס טאקע גייט ער נישט אין זיין יוניפארם?? פארוואס שפירט ער נישט שטאלץ אז ער איז א סאלדאט פון די מעכטיגע אמעריקאנע ארמיי?? און ווען א סאלדאט שפירט נישט שטאלץ, ווען ער פארשטייט נישט פארוואס ער איז א סאלדאט און פארוועם ער טוט סערווירן, און ער שפירט נישט די גליק פון זיין א חלק דערפון, איז ער נישט ווערט ווייטער צו זיין א סאלדאט!

טייערע חבירים! פירן מיר זיך נישט אביסל ענדליך, ווי אזוי גייען מיר אין גאס, איז עס מיט די ריכטיגע אידישע שטאלץ? איז ביי אונז קלאר 24 שעה אין טאג אז מיר זענען סאלדאטן צו השי”ת אונזער געטרייע טאטע, וואס ער איז דער מלך מלכי המלכים דער באשעפער פון אלע וועלטן, און איך בין דא געקומען אויף די וועלט גרייט אויסצופירן זיינע שליחות? טוען מיר לעבן מיט אט די געדאנק, טוען מיר זיך כסדר פרעגן: פארוואס אטעם איך? ווייל איך האב א מיסיע אויסצופירן! פארוועם? פאר השי”ת מיין געטרייע טאטע וואס האט מיר באשאפן מיט א תפקיד מיוחד וואס נאר איך קען ערפילן! יא איך פשוטע איד בין א חלק פון די ספעציעלע ארמיי אפטיילונג, וואס איז פאראנטווארטליך צו פארשפרייטן דעם קעניגס נאמען איבעראל, און פארוואס טו איך עס מיט אזא געטריישאפט? ווייל איך בין זיך כסדר מתבונן און איך לעב מיטן קלארקייט אז ה’ הוא האלוקים ער איז די באשעפער היה הוה ויהיה ער האט מיך באשאפן און ער באגלייט מיר אויף טריט און שריט… און דאס פילט אָן מיין הארץ מיט שטארקייט און שטאלצקייט יא איך בין דער וואס באדינט און פירט אויס די פערזענדליכע שליחות פונעם קעניג אליין, און אויב חלילה טו איך עס נישט, וועט די גאנצע בריאה ליידן, ווייל כדי די בריאה זאל האבן איר פולן תיקון דארפן מיר אלע אינאיינעם, איעדער איד פונעם גרעסטען ביזן קלענסטן טוען זיין פריוואטע שליחות וואס השי”ת אונזער טאטע דער קעניג האט פאר אים באשטימט.

ווען מיר פארשטייען דאס, ווען דער אידישע שטאלץ קומט אריין אין אונזער לעבן מיטן פולסטן קראפט, ווערט פאר אונז קלאר אז א איד דינט נאר השי”ת ואין עוד מלבדו, אז א איד לעבט נישט פאר זיין שכן אדער חבר, א איד לעבט נישט צו מאכן אפאר דאללאר זיך אויסלעבן די יארן בכבוד און גמרנו פארטיג, ניין! א איד לעבט אפילו נישט צו מאכן א גוטן נאמען פאר זיך און טוען שיינע שידוכים, א איד לעבט נישט צו האבן זיין נאמען אויף די ווענט און אין די צייטונגען, אדער צו שטאלצירן מיט אויפטוען, אוודאי זענען דאס אלעס שיינע און אפשר וויכטיגע זאכן, אבער די טיפקייט פון א איד’ס לעבן האט א צענטראלע פונקט וואס דאס איז זיין חלק אינעם מלכות השי”ת, א איד ווייסט אז די קעניגרייך ווארט אויף מיר, די גאנצע באשאפונג, פון די שטיינער ארום מיר ביז צו די פעלקער פון די וועלט, ביז מיין אייגענע משפחה, אלעס האלט זיך איין דאס אטעם און ווארט אויף מיינע מצות און מעשים טובים, און וויבאלד איך האב א מיסיע בין איך דערצו געקניפט און געבינדן, גארנישט אין די וועלט שטייט נישט אין וועג, ווען דער רצון הבורא פארלאנגט עפעס פון מיר, ווען ס’קומט אונטער א מצוה פון די תורה, פאלן אלע פלענער אוועק, אלעס ווערט בטל ומבוטל, ווייל איך בין א אקטיווער-קאמאנדא וואס איז שטענדיג גרייט ארויסצוגיין אויף סיי וואספארא מיסיע..!

פארשטייט זיך אז מיר האבן אויך א יצר, מיר זענען אויך מענטשן וואס ווערן מיד און אויסגעמאטערט, און אסאך מאל פויל צו טוען די ריכטיגע זאך, אבער באמת אין די טיפעניש פון אונזערע הערצער איז דאס די מחשבה, איז דאס די פייער וואס פלאקערט אָן אויפהער, וואס טרייבט אונז ווען די מאמענט איז ריכטיג, ווען מיר דערהערן די קול וואס מאנט און בעט און לאזט נישט אפ, נישט קיין חילוק ווי א איד האלט אין רוחניות אדער אין גשמיות, ווען די מאמענט קומט, ווען ער ווערט געדריקט צום וואנט אדער ווען אלע מחיצות פאלן אוועק, שטעלט ער זיך ארויס מיט א שטאלץ און זאגט מי לה’ אלי!!!

די געדאנק זעהן מיר טאקע אין די וואכעדיגע פרשה פון האזינו: הֲלוֹא הוּא אָבִיךָ קָּנֶךָ הוּא עָשְׂךָ וַיְכֹנֲנֶךָ השי”ת איז דאך דיין טאטע ער האט דיר געקויפט, דיר אויפגעבויעט און דיר געמאכט פאר א פאלק, אז די וועסט אריינברענען אין דיין הארץ די ווערטער וועט עס דיר העלפן אויספירן דיין שליחות, ווייל דין וחשבון ביי דעם סוף פונעם טאג געבסטו אפ נאר פאר דיין טאטען-באשעפער וואס האט דיך אהערגעברענגט און זיין רצון-ווילן איז דיין איינציגע ציעל אויף דער וועלט.

דאס איז אונזער עבודה אין דעם הייליגן טאג, דאס איז אונזער אריינפיר צו א נייעם יאר פון עבודת ה’, ראש השנה איז נישט קיין טאג וואס מיר שטעלן זיך אפ תשובה טאן אדער חרטה האבן אויף די אלטע מעשים, אפשר דאס אויך אבער בעיקר טוען מיר דאס שפעטער במשך די עשרת ימי תשובה און יום כפור, ראש השנה איז אויך נישט קיין טאג וואס מיר בעטן אויף אונזערע פריוואטע געברויכן געזונט, פרנסה, נחת וכו’ נאר אפאר תפילות דא דארטן ווי בספר חיים, אבינו מלכנו, אבער חוץ פון דעם רעדן מיר בלויז פון לעבן צו קענען פארשפרייטן די קעניגרייך און ברענגן כבוד שמים אויף די וועלט.

די עיקר מצוה פון די טאג איז בלאזן שופר, מ’נעמט א הארן פון א בהמה און מ’בלאזט… פארוואס? דער ענטפער צו דעם איז ווייסט פארוואס איך בלאז, אוודאי איז דא נאך צענדליגער טעמים, אבער דאס אליין ווייל השי”ת אונזער טאטע האט מיר געהייסן בלאזן, איז מיר שוין גענוג, דא שטעלט זיך ארויס על ישראל גאותו אידישע שטאלצקייט וכו’ מיר האבן א באשעפער און מיר דינען נאר אים און קיינעם אנדערש… איי מה יאמרו הבריות וואס וועלן מיינע חבירים זאגן וואס וועט דער שכן זאגן? אָה ס’זעט אויס מאדנע עס גייט מיך בכלל נישט אָן, אין די ארמיי פרעגט מען נישט קיין קשיות מען טוט וואס מען הייסט מיט גאוה דקדושה טו איך וואס איך דארף צו טוען…

צו פארשפרייטן השי”ת’ס קעניגרייך דארפן מיר אנהייבן ביי אונז אינדערהיים, מיר דארפן האבן די ריכטיגע שטאלץ צו טוען השי”ת רצון… דערפאר דאווענען מיר די סדר פון מלכות זכרונות און שופרות אריינצוברענגן אין אונזערע הערצער די געדאנק, מלכות: רעד ארום פון השי”ת’ס מלוכה איבער די וועלט, זכרונות: רעד פון דיך, צוריק גייענדיג פון אנפאנג פון די בריאה ביז היינט געדענק ווער די ביסט און זיי שטאלץ, שופרות: רעד פון דיין שליחות אויסצורופן פאר די וועלט כה אמר ה’ וכו’.

לאמיר אויסנוצן די געלעגנהייט אנשטאטס זיך בלויז פארנעמען מיט גרויסע אונטערנעמונגען צום נייעם יאר וואס מיר גייען אפשר יא אדער נישט איינהאלטן, לאמיר ענדערש אריינברענען טיף אין זיך אז: איך בין שטאלץ צו זיין א איד, איך דין נאר השי”ת און קיינעם אנדערש נישט. פון היינט און ווייטער לאמיר גיין אין גאס מיט א אויפגעהויבענע קאפ און פלייצע ווייל איך בין א איד, איך שעם זיך נישט מיט מיין אויסקוק אדער מיט מיינע לבושים וויל איך בין א איד, לאמיר דינען השי”ת און טוען זיינע מצות מיטן פולסטן שטאלץ, לדוגמא אויב קומט אריין א עלטערע איד אין בית מדרש שטעל איך זיך אינגאנצן אויף, איך קוק זיך נישט ארום פארדעם צו זעהן אויב איעדער טוט עס, ווייל איך דין נישט קיין מענטשען נאר השי”ת, ווען איך זיץ מיט חברים און איינער שיסט ארויס א געשמאקע לשון הרע, אפילו איעדער שמייכלט שעם איך זיך נישט אנצורופן מיט איידלקייט אז עס איז לשון הרע און נישט אויסגעהאלטן, ווען איך פאר ארום אין די וועלט אדער ווען איך גיי פאר ביזנעס הענגט ארויס מיינע ציצית מיט שטאלץ, צו ס’איז העלפן א איד מיט שווערע פעקלעך אדער אפזאגן נארישקייטן ווען איך דארף לערנען מיין שיעור קבוע אדער פארמאכן מיין טעלעפאן פאר איך קום אריין אין בית המדרש ווייל איך גיי יעצט מקיים זיין מצות תפילה, א קלאפ אין די פלייצע מיט א גוט ווארט פאר א חבר וואס דרייט זיך ארום צוטראגן און אזוי ווייטער, צו טוען אלע מצות אן קיין טראפעלע בושה נאר מיט שטאלץ ווייל איך בין דא מיט א ציעל צו דינען דעם בורא און פארשפרייטן ליכטיגקייט אויף די וועלט, טריט ביי טריט.

די צען טעג פון תשובה אנגעהויבן פון ראש השנה ביז נאך יום כפור זענען טעג וואס איעדער יחיד האט די כח פון צען אידן, מען דארף נאר אויסשטרעקן די האנט, אויפמאכן די כלים, און עס ווערט תיכף אנגעפילט מיט ליכטיגיקייט, נישט אומזיסט האבן אונז די חכמים אויסגעלערנט איינצוטינקן אין האניג, צו עסן זיסע עסן, אלעס אז אפילו דער גוף זאל שפירן א זיסקייט אין די טעג, די זיסקייט און געשמאק פון תשובה השיבנו ה’ אליך ונשובה, נישט קיין חילוק ווי מיר האבן פארברענגט (אדער אנגעברענגט) די יאר, מאכט אונזער טאטע אויף ברייט די טויערן און ווארט אויף אונזער צוריק קומען כרחם אב על בנים, מיר שטעלן זיך אָפ פונעם יערליכן געלויף און פארברענגען מיט אונזער טאטען פאר אפאר קורצע וואָכן אה! ווי איז נאך פארהאן זיסער ווי צו זיין אונטער די שאטן פונעם טאטען ווען ער נעמט אונז ארום מיט ליבשאפט, וואס דאס ווערט אויסגעדריקט שפעטער מיט די לעכטיגע יו”ט סוכות זמן שמחתינו און שמחת תורה, לאמיר עפענען די הערצער און אריינאטעמען די הייליגע אטמאספער וויפיל מיר קענען, ווילאנג עס איז דא, מיט שמחה דקדושה זיך פרייען אז מיר האבן די זכיה צו זיין א חלק פון די גרויסע ארמיי כלל ישראל, אונזערע הערצער זאלן זינגען די הייליגע ווערטער פון ראש השנה ביז אסרו חג, מיר זאלן אריין ברענגן אין אונזערע הערצער די מלכות און ליבשאפט פון השי”ת צו אונז, און דאס וועט אונז ברענגן ביז עס וועט מקיום דאס וואס מיר ווארטן שוין אזוי לאנג והיה ה’ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד בב”א.

לסיכום געדענק:

  • פארוואס בין איך באשאפן געווארן? נאר צו טוען השי”ת’ס רצון צוריקצוברענגן זיין מלוכה איבער די בריאה.
  • יא איך פשוטער איד האב מיין תפקיד, וואס איך טו מיט שטאלץ צו פארשפרייטן די ליכטיגקייט.
  • ראש השנה איז א צייט צו זיין פרייליך פאר די געוואלדיגע זכיה צו זיין א חלק אלוקי ממעל.

א כתיבה וחתימה טובה און א שנת גאולה וישועה!

לא תשחית את עצה.. כי ממנו תאכל..!

בס”ד

א גוטן טייערע חבירים וידידים..!

שטייענדיג אין די טעג פון אלול, טעג פון רחמים, טעג פון תשובה, ווי מיר האבן געשמועסט לעצטע וואך אז דאס זענען טעג וואס אונזער באליבטע טאטע אבינו שבשמים קומט קלאפן ביי אונז אויפן טיר, אויף אונזערע הערצער, און רופט אונז צו תשובה, השי”ת בעט זיך קומט צוריק אהיים… לאמיר אריין קוקן אין זיך און באמערקן אז ס’איז נישט עפעס א ווייטע רוף וואס הערט זיך קוים, ביי איעדער פון אונז ווערט עס דערהערט הויעך און קלאר און אין הארץ שפירט מען דעם רוף, ווען מיר הערן דעם קול שופר יא אמת ס’נעמט נאר א מינוט אבער די מח זאגט אָן אויפהער “ס’איז אלול איך דארף מיך נעמען אין די האנט אריין”, און פארשטייט זיך אז ווען מיר דערהערן די רוף פון השי”ת, און די אינערליכע בענקשאפט קומט ארויס, גייען מיר אלע אקעגן אונזער טאטע מיט שטארקייט און שמחה, ווי מיר זאגן אין די ימי אלול די תפילה פון לדוד ה’ אורי וישעי, עס איז א ליכטיגע חודש, עס איז די חודש ווי נאכן זיין פארבלאנזעט פאר אזוי לאנג טרעפן מיר זיך צוריק אויפן וועג אהיים, און דערנאך קומט דער אני לדודי ודודי לי, השי”ת העלפט אונז צו אז מיר זאלן קענען גרינגערהייט אדורך מאכן די גאנצע וועג, און מיר זאלן אנקומען צום ראש השנה ויו”כ מיט די גרעסטע מאס פארזיכערטקייט אז מיר וועלן בעזר השי”ת זוכה זיין בדין.

אין די וואכעדיגע פרשה געפינען מיר די תוה”ק זאגט אונז די דינים וואס איז נוגע בשעת כלל ישראל גייט אין מלחמה, כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר  –  אויב די וועסט באלאגערן א שטאט מלחמה צו האלטן און איר איינצונעמען, זאלסטו נישט פארדארבן איר פרוכט ביימער ארויפצושטיפן אויף אים אן אייזן, ווייל פון אים וועסטו עסן, און דערפאר זאלסטו אים נישט אראפשניידן וכו’. לאמיר פארשטיין וואס איז שוין די גרויסע פראבלעם אז מען האקט אפ א בוים, ס’פעלט דען ביימער? מען דארף דאך עס פאר א האק, ס’איז וויכטיג? לאמיר זיך פארטיפן אין דער ענין פון בל תשחית און בעזהשי”ת ארויס נעמען די ריכטיגע מוסר וואס איז נוגע פארן טאג טעגליכע לעבן.

אין די יעצטיגע אלול טעג זאגן מיר איעדן טאג די תפילה לְדָוִד ה’ אוֹרִי וְיִשְׁעִי וכו’ אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה’ אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית ה’ כָּל יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם ה’ וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ  –  רבש”ע נאר איין זאך, איך וויל זיצן בבית ה’ מיין גאנץ לעבן. לאמיר פארשטיין ווי קען דוד המלך דער קעניג פון כלל ישראל בעטן פון השי”ת אזא בקשה פון “שבתי בבית ה’ כל ימי חיי” ווען אין דער זעלבע צייט האט השי”ת אים געשטעלט צו זיין דער מלך ישראל, און ווי פארשטענדליך האט ער זיינע כסדר’דיגע אויפגאבעס, ער דארף פירן כלל ישראל, די לאנד, די מלחמות וכדומה ווי קען ער בעטן צו זיצן בבית ה’ כל ימי חיי?

ברוקלין ניו יארק – אלימלך שפאצירט זיך רואיג אויפן גאס ווען פלוצלינג זעט ער ווי מענטשן לויפן, ווי לויפט מען, וואס גייט פאָר? ער גייט נענטער און ער זעט ווי מענטשן ליגן איבער געבויגן אויף דער ערד אוי רבש”ע וואס האט דא פאסירט? ער גייט נאך אביסל נענטער און גלייבט נישט וואס ער זעט, חצקל דער באוואוסטער געלט גייער שטייט ביים פענטצטער און ווארפט ארויס געלט, ס’פליעט …דאללערס …פינעפערס …צעהנערס, דער עולם ליגט אויף דער ערד וויינט און לאכט כאפט און פאקט ס’איז ממש אמחי’ צו קוקן, אזא מעשה געלט רעגנט פון הימל…

א טאג דערנאך גייט אלימלך דאווענען שחרית מיט א פרישקייט האלטנדיג אינמיטן פסוקי דזמרה קלאפט איינער מיט א פושקע, אלימלך הייבט אויף די אויגן ווילנדיג אריין לייגן א קוואדער, אבער ער זעט אז דער געלט גייער איז נישט קיין צווייטער ווי חצקל …נא נו נע… (א מזל ער קען נישט אויסרעדן), אבער ער דארף שוין גארנישט ארויסרעדן ווייל פון די אנדערע זייט שטיבעל קומט ר’ מענדל צו רייסן און נעמט זיך שרייען אויף חצקל ..וואס איז דאס מיט דיר דא גייסטו נאך געלט און ביי נאכט ווארפסטו עס פון פענצטער?!

טייערע חבירים! ס’ליינט זיך מיט א שמייכל און אפשר לויפט אדורך א מחשבה ..חבל איך בין נישט דארט געווען, אפשר וואלט איך אויך געקענט כאפן?! אבער לאמיר זיין אמת’דיג מיט זיך, זענען מיר נישט ממש אזוי ווי חצקל אדער כאטש אביסל ענדליך, השי”ת אונזער באליבטע טאטע געבט אונז די טייערסטע זאך אויף די וועלט, די געוואלדיגע מתנה פון חיים לעבן, אזוי אויך געבט אונז השי”ת מעלות און טאלאנטן, און מיר שטייען און ווארפן עס ארויס פון פענטצטער, וואס ס’דארף ביי אונז קלאר זיין איז: אז דער רבש”ע געט א בוים פון פרוכט איז עס א מתנה וואס מען דארף אויסנוצן נאר צום בעסטן, און דאס איז צו עסן די פרוכט און נישט פאר קיין שום אנדערע זאך, און די זעלבע איז מיט די מתנה פון חיים – לעבן, מיר דארפן עס אויסניצן צום בעסטן און דאס איז אויף דאס וואס מיר זענען באשאפן געווארן און נישט פאר קיין שום אנדערע זאך, און זיכער נישט נעמען די טייערע צייט און עס ארויסווארפן אדער פארשלאפן, אונזער טייערע און געלונגענע טאלאנטן און עס לאזן אוועקשפאצירן מיט גארנישט, מיר דארפן געדענקן אז איעדער פון אונז איז א גרויסע פרוכט בוים וואס האט די כוחות ארויסצוגעבן זיסע געשמאקע פירות, די תורה הקדושה ווארענט אונז טו עס חלילה נישט פארשניידן, זיי חלילה נישט מבטל קיין איין מינוט פון די טייערע צייט, געב נישט אוועק קיין איין סעקונדע פון דיין חיים-לעבן פאר נארישקייטן, נאר ניץ עס אויס צום קלימאקס אויפן תכלית החיים, אויף דאס וואס די ביסט באשאפן געווארן.

זאגט זיך דער אידעלע אקעי איך בין מסכים איך וויל אויסניצן די צייט, בפרט יעצט אין די ימי אלול די הייליגע חודש איך וויל באמת אריין כאפן און ניצן מיינע מינוטן אויף תשובה און תיקון המעשים, אבער וואס זאל איך טוען סוף כל סוף בין איך דאך א בשר ודם איך דארף ארבעטן שלאפן, עסן, פארברענגן מיט מיינע חבירים וכדומה, אויסניצן איעדע מינוט פון טאג בלויז פאר עבודת ה’ זעט מיר אויס ווי עפעס נישט מעגליך??!

טייערע ברידער האסט א טעות די מיינסט אז אויסניצן די צייט און זיך פארבינדן מיט השי”ת מיינט אז מען דארף זיצן אין ביהמ”ד און זאגן תהלים פון צופרי ביז אויף דער נאכט, דער אמת איז אבער נישט אזוי די רמב”ם (הלכות דעות פ”ג ה”ג) זאגט: אפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה, ולא יוכל לעבוד את ה’ והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא, ועל ענין זה צוו חכמים ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים   –   אפילו ווען א מענטש שלאפט, אויב שלאפט ער כדי ער זאל זיין אויסגעריהט און האבן כח צו דינען השי”ת ווערט זיין גאנצע שלאף א חלק פון זיין עבודת ה’, אזוי אויך איז ווען א מענטש עסט, אויב עסט ער צו האבן כח, איז דאס רצון ה’, דאס הייסט אז אפילו א וועלטליכע-גשמיות’דיגע זאך וואס א מענטש טוט אדער איז פארנומען מיט, אויב איז די ציעל אז דאס זאל אים ארויסהעלפן אז ער זאל קענען דינען השי”ת ווערט דאס אויך הייליג און א שטיק רוחניות, וואס דאס מיינט איז: די גיי ווייטער מיט דיין טעגליכע סדר היום, יא יעצט אין חודש אלול זאלסטו בלייבן אין אפיס/געשעפט און טוען וואס די דארפסט, אבער טויש דיין מהלך המחשבה פארשטיי אז די ארבעטסט צו קענען ברענגן פרנסה און דאס איז די רצון ה’, פארשטיי אז ווען די פארברענגסט און שעפסט פרישע לופט איז דאס ווייל די גרייטסט זיך צו קענען דאווענען און לערנען מיט מער כח און רואיגקייט וכדומה, וואס עס פארלאנגט זיך פון אונז איז: אז דאס וואס מיר טוען אין דעם טאג טעגליכן לעבן זאל זיין מיטן ציעל צו ברענגן א נחת רוח פאר השי”ת, נעם איעדע געלעגנהייט, איעדע מינוט, איעדע פעולה וואס די טיסט און מאך עס א שטיק עבודת ה’, און איעדע מינוט ווערט אויסגעניצט פאר עבודת ה’.

און טאקע דאס בעט א איד יעצט אין די ימי אלול אחת שאלתי מאת ה’, שבתי בבית ה’ כל ימי חיי, רבש”ע איין זאך, אמת אז איז בין פארנומען מיט כל מיני זאכן וכו’ אבער רבש”ע העלף מיר אז דארט ווי איך בין, דארט ווי איך געפין זיך זאל זיין א בית ה’, איעדע מינוט פון מיין טאג זאל זיין פאר דיר און פאר דיינעט וועגן און קיין איין מינוט זאל חלילה נישט גיין לאיבוד, נאר סיי וועלעכע זאך איך טו אדער וואס איך בין עוסק זאל זיין א שטיק עבודת ה’, א שטיק דביקות בה’, און איעדע מינוט זאל ווערן אויסגעניצט אויף איר ריכטיגע תכלית..!

טייערע חבר! אויב האסטו שוין יא עובר געווען אויף לא תרצח און אפגעהרגעט טייערע צייט, און יעצט ווילסטו גיין א טריט ווייטער און גאר משלים זיין אויף די יארן וואס די שפירסט אז די האסט אדורך געלאזט אָן דעם וואס זיי זאלן ווערן אויסגעניצט צו איר קלימאקס, דאן ווער נישט צובראכן נאר כאפ זיך אויף פון שלאף און לויף אין עיר מקלט ווי מיר זעהן די וואך אין די סדרה וְזֶה דְּבַר הָרֹצֵחַ אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה וָחָי גיי לעב באצאל צוריק מיט וואס די קענסט עַיִן בְּעַיִן שֵׁן בְּשֵׁן יָד בְּיָד רֶגֶל בְּרָגֶל צום אלעם ערשט ווי מיר שמועסן מאך איעדע טריט דיינע א שטיק עבודת ה’ מיטן זיך פארבינדן מיטן מחשבה אז אלעס וואס איך טו איז מיטן ציעל נענטער צו ווערן און צו טוען דעם רצון ה’, און דערנאך גיי דעם צווייטן טריט אז אפילו ווען די שפירסט אז יעצט בין איך שוין יא עוסק אין עבודת ה’ ווי למשל ווען די ביסט אויפן וועג צום ביהמ”ד ניץ אויס די מינוט און רעד צום בורא כל עולמים, כאפ מיט אים א שמועס פארצייל אים דיינע פראבלעמען, דאנק אים פאר זיינע געוואלדיגע חסדים, ווען די זיצט שוין ענדליך ביים שבת טיש פארברענג מיט די קינדערלעך נוץ אויס די געלעגנהייט און באַק אין זיי אריין אמונה און בטחון, ווען די נעמסט א טייל אין א אידישע שמחה זיי דארט מיט די גאנצע הארץ פריי זיך באמת מיט וכדומה, ווען דארפסט גיין אדער פארן ערגעץ ווי געדענק תָּכִין לְךָ הַדֶּרֶךְ נעם זיך מיט א ספר, א תהילים, א ביכל וואס וועלן רייכער מאכן דיינע ידיעות, געדענק פון דיינע טייערע מינוטן און פיל זיי אן מיט די מערסטע, נוץ אויס איעדע סעקונדע פון לעבן, מאך די מערסטע דערפון, אז מיר וועלן אויסניצן אונזערע מינוטן קענען מיר זיין פארזיכערט אז אט אט ווען מיר וועלן שטיין פארן מלך מלכי המלכים און זיך בעטן אויף טעג און יארן “זכרינו לחיים מלך חפץ בחיים” וועט השי”ת אונז געבן מיט א ברייט האנט בברכת כתיבה וחתימה טובה!

לסיכום געדענק:

  • ווען א מינוט גייט פארביי מיט גארנישט ווערט דער הערליכע פרוכט בוים פארשניטן.
  • מאך עבודת ה’ דיין ציעל אין טאג, און נוץ אויס איעדע מינוט פונעם לעבן.
  • ערפיל איעדע מינוט צום קלימאקס, לייג אריין וויפיל ס’גייט, און זיי זוכה צו דעם זכרינו לחיים מלך חפץ בחיים.

כאשר ישא איש את בנו..!

בס”ד

א גוטן טייערע חבירים וידידים..!

ימים חולפים ימים עוברים, די טעג וואכן און יארן לויפן זיי לאזן זיך נישט ווארטן, קוים געכאפט א בליק אין ספר בראשית און שוין שטייען מיר דא ביי ערבות מואב מיט אלע אידישע קינדער גרייט אריינצוגיין אין הייליג לאנד. מיר שטייען יעצט אין שווערע טעג, די ניין טעג פון חודש אב, אונזערע הערצער זענען פיל מיט פיין און ווייטאג, די אויגן קוקן ארויס פון אירע טיפענישן און ס’פרעגט זיך אוי הייליגע טאטע עד מתי ווי לאנג נאך, ווילאנג נאך וועלן מיר זיצן דא אין גלות זיך ארומדרייענדיג אָן א קאפ, מח און הארץ?! טאטע ווי קענען מיר צוקוקען ווי די שכינה איז אזוי פארשוועכט, אנשטאטס וואס עבודת השם זאל זיין די נארמאלסטע נאטורליכסטע זאך אויף דער וועלט, דער געשפרעך פונעם טאג, דער ציעל פון קינד און קייט, איז גאר אידישקייט א מלחמה וואס דארף געהאלטן ווערן אויף טריט און שריט, מיר פרעגן טאטע עד מתי? ווי לאנג נאך וועט דער הייליגסטער פלאץ אויף די וועלט זיין פארמיאוסט און פארהוילן פון אונז? די טרערן שטייען ביים עק האלז אבער עס קומט נישט ארויס ווייל מיר האבן שוין ליידער פארגעסן וויאזוי צו וויינען, אוי ממקומך מלכנו תופיע הערט זיך דער קול וואס שרייט ארויס פון איננעווייניג, טאטע מיר ווילן שוין פארזיכן דעם זיסן טעם פון א אמת’ן אידיש לעבן, א לעבן אין ירושלים עיר הקודש מיט די זיסע קלאנגען פון תורה תפלה, שירה וזמרה 24 שעה אין טאג-זיבן טאג א וואך, א לעבן וואס עס איז מלאה הארץ דעה את ה’, ווי איעדער מענטש זאגט און לעבט דעם בית יעקב לכו ונלכה באור ה’ – קום לאמיר ארויפגיין קיין ציון זיך צו באלעקן מיט דעם דבר ה’.

לאמיר צוזאמען כאפן א שפאציר אין די פרשה וואס ווערט געליינט יעצט די וואך ‘שבת חזון’, זיך פארטיפן און אנקניפן מיט די טייערע זיסע ווערטער פון אונזער געטרייע פאַסטוך משה רבינו, וואס געזעגענט זיך יעצט פון אונז אנגעפאנגען פון ראש חודש שבט ב’ אלפים תפ”ח לפ”ג, און ווי באקאנט ברענגט רש”י הקדוש ארויס אז אונזער געטרייע רבי זאגט דא מוסר פאר כלל ישראל, ער זאגט און לערענט אונז ‘את הדרך אשר ילכו בה’.

עס איז פארשטענדליך פאר איעדן בר דעת ווי שווער עס מוז זיין פאר אונזער געטרייע רבי צו זאגן מוסר ספעציעל ווען ער האלט אט אט ביים זיך געזעגענען פון אונז, אונזער הייליגע רבי וואס האט זיך פאר אונז מוסר נפש געווען איין מאל און נאכאמאל, אונזער רבי וואס האט נישט געקוקט אויף זיין כבוד קיין איין רגע והאיש משה עניו מאוד מכל האדם, אונזער רבי וואס האט פאר 40 יאר געטראגן אלע אונזערע פעק און זעק איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם, אלע קריגערייען און סכסוכים האט געלאַנדעט ביי זיין טיר, כאטש ער האט געפילט אז ער קען נישט לא אוכל לבדי שאת אתכם, פונדעסטוועגן האט ער נישט אויפגעהערט צו קלאפן ביי קודשא בריך הוא פאר אונזערט-וועגן, מיט הארץ און געדולד העלפט ער געטריי אלע אידן, צו איז עס אנשים טמאים ביי פסח שני, בנות צלפחד, צו בני גד ובני ראובן, אדער אפילו ווען מ’קומט זיך קריגן בני קרח, מרגלים, מתאוננים, ערב רב, מעפילים וכו’ וכו’ אלץ שטייט ער געטריי און העלפט אונז מיט אלעם וואס נאר מעגליך, און יעצט פון זיין גרויס געטריישאפט און ליבשאפט וואס איז שטערקער ווי אייזן נעמט ער זיינע לעצטע כוחות און זאגט אונז די דברי מוסר, ער לאזט אונז איבער צידה לדרך פאר דעם לאנגן וועג אהיים, לאמיר באטראכטן און ריכטיג אפלערנען, אריינבאַקן אין זיך דער נקודה, דער געדאנק וואס אונזער רבי וויל אז מיר זאלן דאס מיט נעמען פארן עתיד ווען ער וועט נישט זיין צווישן אונז אחר מאה ועשרים.

אונזער רבי הייבט אָן גאר אין קורצן די עלף טעג פון הר סיני ביז קדש ברנע, און ווארפט אריין אין געציילטע ווערטער די ווידערשפעניגן ביים ים סוף, דעם חטא העגל, זיך אפרעדן ביים מן, מחלוקת קרח, דערנאך קומט א לענגערע שמועס פון די חטא המרגלים די מעפילים, און די אלע שוועריקייטן און מלחמות וואס די אידן האבן געהאט אין מדבר מיט אדום, מואב, אמורי, בשן און ביז די אידן שטייען שוין גרייט אריינצוגיין אינעם הייליג לאנד  –  לאמיר פארשטיין פארוואס האט אויסגעפעלט אז אונזער רבי זאל אונז דערמאנען און איבערגיין די אלע שוועריגקייטן?

אז מיר באטראכטן ריכטיג די פרשה באמערקט זיך קלאר אז צווישן די אלע פסוקים שטייט ארויס איין פסוק וואס אין דעם ליגט די שליסל צו די גאנצע שמועס וואס אונזער רבי משה לערענט אונז וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת ה’ אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ  –  עטץ האטס געטענה’ט אז וויבאלד הקב”ה האט אונז ‘פיינט’ דערפאר האט ער אונז ארויסגענומען פון מצרים אונז איבערצוגעבן אין די הענט פון די אמריים אונז צו פארטיליגען! אויף דעם האב איך ענק גענטפערט: וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא-תַעַרְצוּן וְלֹא-תִירְאוּן מֵהֶם ה’ אֱלֹקֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם  כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה אִתְּכֶם בְּמִצְרַיִם לְעֵינֵיכֶם וּבַמִּדְבָּר אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֲלַכְתֶּם עַד בֹּאֲכֶם עַד הַמָּקוֹם הַזֶּה… –  פונקט דאס פארקערטע! הקב”ה גייט שטענדיג פאר ענק בייטאג און ביינאכט ער פירט ענקערע מלחמות, נאך מער דורכאויס די גאנצע וועג פירט ער ענק מיט די גרעסטע מאס ליבשאפט אזוי ווי א טאטע פירט זיין זין, דאס אז עטץ פארשטייטס נישט ווי שטארק הקב”ה האט ענק ליב איז גאר די גרעסטע חסרון אין אמונה ..וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם בַּה’ אֱלֹקֵיכֶם, הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם בַּדֶּרֶךְ לָתוּר לָכֶם מָקוֹם לַחֲנֹתְכֶם  בָּאֵשׁ לַיְלָה לַרְאֹתְכֶם בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ בָהּ וּבֶעָנָן יוֹמָם.

האלו! ווער איז דאס? אָה מאיר’ל מיין טייער קינד וואס מאכסטו עפעס? שוין לאנג נישט געהערט פון דיר,

מאיר: ב”ה דא ביי מיר איז פיין, וויאזוי איז ביי דיר?

טאטע: ב”ה מ’קען זיך נישט אפרעדן, נָא וואס פארציילסטו עפעס?

מאיר: טאטי כ’האב דיר געוואלט בעטן א טובה איך האף אז ס’וועט דיר נישט זיין צו שווער,

טאטע: א טובה פאר דיר? שווער? קיינמאל! ביזט דאך מיין באליבטער זין, וואס קען איך טוען פאר דיר?

מאיר: אקעי איך וויל זיך טרעפן מיט דיר,

טאטע: וואס הייסט דאס טרעפן?

מאיר: איך מיין צו זאגן איך וויל מיך מיט דיר אראפזעצן דורכשמועסן א וויכטיגע ענין, ס’וועט נישט נעמען צופיל צייט, אבער ס’איז מיר זייער וויכטיג,

טאטע: זאג נאר מאיר’קע זייט ווען קענסטו מיר פאר אַן אפיציעלר מענטש, זאג מיר יעצט אויפן טעלעפאן וואס די ווילסט און כ’וועל דיר גערן העלפן!

מאיר: גערעכט אבער ס’איז אביסל א פארצווייגטע ענין, האב איך געטראכט אפשר איז בעסער מען זאל זיך אראפזעצן,

טאטע: פארצווייגט, פארשמייגט טרעט צו צום ענין און לאָדען אראפ פון הארץ, איך בין א טאטע, איך וועל דיר שוין זאגן צו ס’איז פארצווייגט קודם רעד צו מיר,

מאיר: שוין אז די ווילסט דווקא יעצט וועל איך דיר זאגן, איך … איך נויטיג זיך זייער אין א ‘פינעווער’! כ’האב געוואלט וויסן צו ס’וואלט אפשר געווען שייך אז די זאלסט מיר בארגן?!

טאטע: א פינעווער?! פינף הונדערט? פינף טויזענט?!

מאיר: ניין וואס עפעס, פינף דאללאר!

טאטע: מאיר’קע איך בין אינגאנצען פארשעמט, פאר פינף דאללאר דארפסטו זיך אראפזעצן מיט מיר און מאכן צענדליגער הקדמות??? איך בין טאקע נישט אזוי פארמעגליך אבער איך וואלט דיר געהאלפן מיט אפילו אסאך מער געלט ווייל איך האב דיך ליב אהבת נפש, אבער פאר א פינעפער אזא הקדמה דאס איז שוין איבערגעטריבן, מיינסט נישט אזוי?!

מאיר: איך וועל דיר זאגן די אמת איך ווייס אז ס’איז נישט אסאך אבער לעצטענס האב איך זיך אויפגעפירט … צו דיר און מאמי, דערפאר האב איך געהאלטן און געשפירט אז די ביסט אביסל ברוגז אויף מיר?!

טאטע: מיין קינד וואס איז מיט דיר, ברוגז – געשפירט?! די ביסט מיין קינד אפילו די וועסט דיך שטעלן אויפן קאפ ביסטו מיין איינציגע מאיר’קע און איך וועל גיין אין פייער פאר דיר, בעט וואס די ווילסט און איך וועל דיר עס ערפילן…

טייערע חבירים! לאמיר זיך אפשטעלן פאר א רגע פון התבוננות, לאמיר אריינקוקן אין זיך און באטראכטן מיט אַן אמת אונזער פערזענליכע נאנטשאפט מיט אבינו שבשמים אונזער טאטע אין הימל, וועלן מיר זעהן אז מיר זענען נישט צופיל אנדערש ווי מאיר’קע מיט זיין טאטע! איעדער פון אונז ווייסט אז השי”ת האט באשאפן די וועלט מיט איין ציעל, און דאס איז להיטיב עם בריותיו, השי”ת וויל נאר אונזער גוטס שטענדיג אויפן בעסטען אופן וואס נאר שייך, נישט נאר ווייסן מיר דאס, נאר טיף אין הארצן שפירן מיר אז השי”ת וויל נאר אונזער גוטס און נישט קיין איין ברעקל ווייניגער ווי א טאטע האט ליב זיין קינד איז די אהבה פון השי”ת צו אונז, מיר זענען דאך בנים למקום קינדער פון השי”ת, ווי מיר זאגן ביים דאווענען אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, השי”ת האט ליב כלל ישראל מיט א אייביגער ליבשאפט, און ער וויל נאר איין זאך משפיע זיין פאר אונז גוטס און הצלחה אויף טריט און שריט.

פונדעסוועגן דאך לעבן מיר אסאך מאל מיט אזא מין פרעמדקיייט צום בורא כל עולמים אזוי ווי מאיר ווען ער רופט זיין טאטען פאר די הלואה! דער יצר טוט כסדר זאגן פארן מענטש אז די ליבשאפט פון השי”ת צו אונז ווערט אפעקטירט און געמאסטן לפי ערך פון אונזער אידישקייט לויט אונזער מצב אין עבודת השם, מיר מיינען אז ווען מיר זענען נישט אזוי הונדערט פראצענט מיטן דאווענען, לערנען וכדומה, טוישט זיך די מאס ליבשאפט פון השי”ת צו אונז, און ווען דער מענטש הייבט זיך אָן ארומדרייען מיט אזעלכע מחשבות און געפילען הייבט אָן אריינצווואקסן א שפאלט אין אונזער קשר מיט אונזער טאטען, און דעמאלטס פאנגן זיך אלע צרות און פראבלעמען אָן, פלוצלינג פאנגט דער איד אָן שפירן עפעס א פרעמדקייט אז השי”ת איז נישט העכסט צופרידן פון אים ..וואס הייסט די האסט דאך געטוען דאס און יענץ, השי”ת וויל נישט וויסן פון דיר און ס’קומט דיר גארנישט, די תפילות פאנגן אָן ווערן שוואכער און שוואכער, אוודאי בעט ער ווייטער אויף זיינע לעבנס-וויכטיגע באדערפענישן ווי פרנסה געזונט נחת וכדומה, ער האפט אז ער וועט עס באקומען, אבער ער פילט עפעס אזא מין אומזיכערקייט, און פארשטייט זיך אז ער הערט אויף בעטן אויף גרויסע זאכן ווייל ער שפירט …ווער בין איך צובעטן פינעם רבש”ע, בין איך דען ווערד?! דערנאך ריקן זיך אריין די זעלבע הרגשות אויך אין זיין טעגליכע עבודת ה’ ער שפירט אז ער טוט נישט גענוג, און ווער רעדט נאך אויב ער פאלט חלילה אדורך דעמאלטס שפירט ער ווי השי”ת האט אים גאר ח”ו פיינט, ער שפירט אז השי”ת איז אויף אים ברוגז… און ווען ס’גייט אים שווער, דעמאלטס טראכט ער צו זיך, אה מסתמא באקום איך יעצט וואס ס’קומט זיך מיר, און אפילו ווען ער זעט ווי זיינע תפילות ווערן יא געעטנפערט פרייט ער זיך מיט זיין גוטן מזל, אבער ליידער פאלט אים נישט איין אז די אלע ישועות וואס ער באקומט דא איז פון גרויס ליבשאפט וואס השי”ת האט צו אים, ווייל אין זיין מחשבה איז דאך זיין קשר מיט השי”ת עפעס וואס ווענדט זיך ווי גוט און ערליך ער איז, און ער ווייסט דאך ביי זיך אז ער איז נישט, און אזוי דרייט ער זיך ארום מיט א צובראכן הארץ און א אראפגעלאזטע געמיט און די אידישקייט זעט אים אויס גאר שווער…

טייערע חבירים! דער ריינער אמת איז אבער גאר פארקערט אוודאי דארף א איד זיין ערליך און אפגעהיטן אדם לעמל יולד, מען דארף נוצן אלע כוחות און מחשבה צו דינען השי”ת בכל לבבכם מיטן גאנצן הארץ און מיט א נפש חפיצה, און טוען דאס בעסטע וואס מיר קענען, אבער השי”ת’ס ליבשאפט איז בכלל נישט איינגעצוימט, ס’ווענדט זיך אין גארנישט, דער איד’ס טעגליכע מצב אין עבודת ה’, זיינע שוואכקייטן, עליות און ירידות טוט נישט קיין טראפל עפעקטירן אונזער קשר און נאנטשאפט מיט אבינו שבשמים, און אפילו אויב ח”ו א איד פאלט דורך האט זיך דער שטענדיגער פליס פון ליבשאפט פון הקב”ה צו זיינע טייערע קינדערלעך נישט אפגעשטעלט פאר קיין איין רגע, נאר פארקערט ס’איז דארטן אָן א אויפהער, אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הינך… נישט קיין חילוק צו דער איד גרייכט הימלען אדער פארקערט דעם תהום איז הקב”ה’ס ליבשאפט ווייטער דארטן פונקט ווי פריער.

נאכמער אפילו ח”ו ווען א מענטש גייט דורך שווערע מצבים, איז עס ווייל אונזער געטרייע טאטע השי”ת געבט “א קלאַפ אין די פלייצע מיט ליבשאפט”, אמת אמאל טוט עס וויי אבער השי”ת טוט דאס ווייל ער וויל צוריק אונזערע תפילות וואס קומען מיטן גאנצן הארץ, ער וויל צוריק זעהן אז כאטש מיר שפירן אז מיר זענען נישט ווערדט אף על פי כן שטעלן מיר זיך מיטן לב שלם און מיר גיסן זיך אויס דאס הארץ, און דאס ברענגט צוריק די הרגשה ביים מענטש אין הארץ אז יא השי”ת איז מיין טאטע אין איעדע מצב, די ליבשאפט איז אמת’דיג, עס איז נישט תלויה בדבר ס’ווענדט זיך נישט אין גארנישט, און ס’איז עזה כמות אהבה, די ליבשאפט איז שטערקער פון אלעס אויף די וועלט…

ווי ס’שטעלט זיך ארויס איז עס נישט קיין נייע פראבלעם פון תשע”ג ס’איז א פראבלעם וואס כלל ישראל ליידט שוין פון די מינוט וואס מיר זענען געווארן א פאלק, אלע פראבלעמען און נסיונות וואס די אידן זענען אדורך אין מדבר איז געווען נאר מחזק צו זיין די נקודה, השי”ת האט אונז געוויזן אז שטענדיג צו דער מענטש זעט יא אדער נישט איז די שכינה הקדושה געגאנגען פאר אונז און אונז געטוען באגלייטן, און זיך פאר אונזער גוטס כסדר געטוען זארגן – ווי א טאטע טראגט זיין קינד אויף די פלייצעס, מיר זענען קינדער פון השי”ת, ער איז אונזער טאטע און א טאטע געבט און באגלייט אָן קיין חשבון, אָן קיין גרעניץ און סוף… אבער מיר אידישע קינדער האבן דאס כסדר פארגעסן, און נאכמער מיר האבן גאר געשפירט פון צייט צו צייט אז השי”ת האט אונז חלילה פיינט, ווייל אז נישט וואלט ער דאך אונז נישט געברענגט להמיתנו במדבר, דא די מצריים, דא דער ים, די הונגער, נישט דא קיין וואסער, און ער וויל אונז נאך אריינברענגן אין א לאנד פון גרויסע שרעקעדיגע ריזן?! דערפאר חזר’ט דא משה רבינו איבער מיטן נייעם דור וואס גייט אריין גיין קיין ארץ ישראל, וּבַדָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם מַאֲמִינִם טייערע קינדער עטץ פארגעסטס אז השי”ת האט ענק ליב, עטץ מיינטס אז די ליבשאפט איז עפעס א מענטשליכע אהבה וואס האט זמנים און תנאים… געדענקט אז די מציאות איז פונקט פארקערט די ליבשאפט איז גאר געוואלדיג און שטארק און בלייבט אויף אייביג און אונזער רבי טוט אונז פארזיכערן ה’ אֱלֹקֵיכֶם הַהֹלֵךְ לִפְנֵיכֶם הוּא יִלָּחֵם לָכֶם וכו’ אֲשֶׁר רָאִיתָ אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ ה’ אֱלֹקֶיךָ כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא אִישׁ אֶת בְּנוֹ וכו’  אֶת הַכֹּל נָתַן ה’ אֱלֹקֵינוּ לְפָנֵינוּ ער געט אונז אלעס… עֵינֶיךָ הָרֹאֹת אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה ה’ אֱלֹקֵיכֶם לִשְׁנֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה כֵּן יַעֲשֶׂה ה’ לְכָל הַמַּמְלָכוֹת אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר שָׁמָּה… עטץ האטס דאך געזעהן מיט די אויגן איינמאל און נאכאמאל אז אונזער טאטע טראגט אונז ווי א קינד און דאס זאלט איר אריינקריצן אין הארץ לֹא תִּירָאוּם כִּי ה’ אֱלֹקֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם וכו’ האט נישט קיין מורא ווייל השי”ת ער טוט פאר ענק מלחמה האלטן און ווען א טאטע האלט מלחמה פאר זיינע קינדער קען דער קינד זיין רואיג און פארזיכערט.

די זעלבע איז מיט אונז טייערע ברידער, מיר זענען שוין אין גלות באלד צוויי טויזענט יאר, און מיר פילן זיך פארפרעמדט אזוי ווייט אז עס פילט זיך שוין אביסל נישט בעטעמט ..וואס איך וועל בעטן אויף די גאולה, איך וועל בעטן אויף א בית המקדש וכדומה?! איך בין דאך נישט ווערדט, אסאך גרעסערע און פריעדיגע פון מיר האבן אויף דעם שוין געבעטן און יעצט קום איך..?! ווער און וואס בין איך, פלוצלינג ווערט דער מענטש א גאנצע עניו, און דערפאר וויינען מיר איכה ישבה בדד, פארוואס זיצסטו אליין, פארוואס גארטעלסט דיך נישט אָן מיט שטאלץ צו בעטן פאר די גאולה מיט א פולן מויל ווי א זון בעט זיין טאטען וואס וויל נאר זיין גוטס, געדענק הקב”ה זיצט ביים ליידיגן טיש און ווארט בכליון עינים אז זיינע קינדער זאלן צוריק קומען, ער האט נישט אויפגעבויעט קיין אנדערע הויז אדער איבערגעלאזט דעם טיש פאר איין סיבה “ווייל מיר זענען זיינע קינדער און ער האט אונז ליב אהבת נפש און ער ווארט אויף אונז”, אפילו ווען ער שטראפט אונז איז עס מיט ליבשאפט ‘חסדי ה’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו’ זענען ווערטער פון מגילת איכה, וואס ענדיגט זיך מיט די בקשה פון השיבנו ה’ אליך ונשובה לאמיר זיך נישט פילן מער פרעמד, נאר געדענקן אז אונזער טאטע ווארט מיט בענקשאפט און ליבשאפט, לאמיר גוט אפלערנען די ווערטער פון אונזער רבי און לעבן דערמיט “אז אין סיי וועלכע מצב מיר זענען האבן מיר איין איינציגער טאטע אין הימל וואס וואַרט און בענקט זיך נאך אונז”, פארשטייט זיך אז די זעלבע איז אויך ווען עס קומט צו אונזער פריוואטע לעבן זאלן מיר בשום אופן נישט אריין לאזן די מחשבות וואס דער יצר ריקט אריין אז די האסט דאך געטוען דאס און יענץ און ממילא ווער און וואס ביסטו דען ווערדט וכו’ ניין געדענק מיט א קלארקייט אז השי”ת איז מיין טאטע און ער האט מיך ליב אהבת נפש און פארקערט אויב מען פאלט אדורך איז  השי”ת’ס בענקשאפט נאך שטערקער ווארטנדיג אז די זאלסט צוריק קומען… לאמיר דערפרישן און שטארקן אונזער קשר און ליבשאפט מיט אבינו שבשמים און אט בקרוב וועלן מיר זוכה זיין השיבנו ה’ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם בבנין בית המקדש בביאת ינון בב”א.

לסיכום געדענק:

  • ווען דיין מח זאגט: ווער און וואס בין איך דען ווערדט?! ענטפער צוריק: איך בין א קינד פון השי”ת
  • אין סיי וועלכע מצב מיר זענען גיסט זיך ליבשאפט פון אונזער טאטע אָן אויפהער.
  • “כאשר ישא איש את בנו” מיר האבן איין איינציגער טאטע וואס טראגט אונז אויף זיינע פלייצעס אויף טריט און שריט.